Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vingården

Vingården Abdyika grundades 2005 av familjen Ganev med ambitionen att skapa unika kvalitetsviner från Bulgarien. Gården är belägen i sydvästra hörnet av landet där de fyra bergen Pirin, Belasica, Alibotush och Ograzden bildar Strimonadalen, Melnikdruvans hemvist.

Abdyika är också det urminnes namn på sluttningen där gården ligger. Det härstammar från persiska ab som betyder jag och latinets di som betyder Gud.  Abdyika används idag fritt översatt som gudagåva, vilket väl beskriver den för vindruvsodling idealiska  terroiren (=jordmån och mikroklimat). ”… Jordmånen är rik på mineraler, såsom järn, fosfor, kalium och kalcium både på ytan och på djupet. Mager och mineralrik jord med goda mekaniska och fysiska egenskaper är en grundförutsättning för odling av druvor, från vilka man vill framställa viner med unika egenskaper. I beaktande av det utmärkta klimatet samt innehållet och egenskaperna i jordmånen kan den undersökta terrängen klassificeras som mycket lämpad för odling av högkvalitativa druvsorter…Det här utlåtandet gjorde Professor M. Penkov efter omfattande analys av gårdens jordmån. Han deltog även aktivt i planeringen och anläggningen av vingården. Penkov är en erkänd expert med många nationella och internationella utmärkelser, bland annat från Oxford University där han har varit  Visiting Professor sedan 1992.

Arbetet med att anlägga gården påbörjades under hösten 2005, när växtligheten röjdes undan och jorden plöjdes till ett djup av 70 cm.Valet av druvsorter, planterings- och bindningsformation såväl som skördeuttag optimerades, enbart för att uppnå maximal kvalitet på druvorna. Trots en låg årsnederbörd, drygt 550 mm, bevattnas inte Abdyikas vinfält. Detta medför en avsevärt högre arbetsinsats, särskild under de första åren, men är nödvändigt för att vinrankorna ska överleva och rotas ner till 5–6 meter djup, där kalk- och mineralkoncentrationen är hög och rankans rötter når grundvattnet.

 

Gårdens terroir, vinstockarnas djupa rotsystem och lågt druvuttag  är förutsättningar för att  druvorna ska innehålla hög koncentration av fenoler (aromatiska smakämnen, tanniner, färgämnen…) och syra.

Gårdens huvuddruva är Melnik och dess klonvarianter Ruin och Melnik -55, som kompletteras med druvor av Bordeauxsorterna Merlot och Cabernet Sauvignon. Detta möjliggör intressanta blandningar optimerade efter vinårets väderleksförutsättningar.

Idag drivs gården i bolagsform tillsammans med 30 vinintresserade delägare och sysselsätter tjugotalet personer, vars intensiva arbete möjliggör framställandet av de högkvalitativa och ekologiska vinerna Abdyika. Den totala årsproduktionen är i dagsläget cirka 50-60 ton druvor eller drygt ett kilo druvor per ranka, vilket ger cirka 45–50 000 flaskor vin.

Odlingsareal: 12 ha

Planteringstäthet: 4 200 vinstockar per ha

Sorter/antal vinstockar:
– Melnik -55 (25 000 st)
– Ruen (5 000 st)
– Bred Melnik (7 000 st)
– Cabernet Sauvignon (7 500 st)
– Merlot (7 500 st)

Formation: Dubbel Guyot
Skördeuttag: ca 1 kg per stock
Vinproduktion (uttag) per hektar: 2 500–3 000 liter per hektar

facebook